تیم تغذیه

خانه / تیم تغذیه
تیم تغذیه

تیم تغذیه

هدف تیم رژیم درمانی بررسی وضعیت تغذیه افراد وارائه برنامه های غذای مناسب با توجه به نیاز و هدف مراجعین می باشد

 

:دلایل عمده جهت مراجعه به تیم رژیم درمانی موارد زیر می باشد

 

تناسب اندام  

 

...تنظیم برنامه غذایی به عنوان کمک درمان بیماریهایی نظیر دیابت،فشار،نقرس،کبدچرب و 

 

تنظیم برنامه غذایی باهدف پیشگیری ازبیماریهای مختلف به عنوان مثال چربی خون ازشانس ابتلا به بیماریهای قلبی میکاهد

 

برنامه آماده سازی جهت بارداری و کنترل وزن و دریافت مناسب تمام گروههای غذایی در حین بارداری 

 

برنامه غذایی مادران در حین شیردهی و تغذیه کمکی کودکان شیرخوار