تیم روانشناسی

خانه / تیم روانشناسی
تیم روانشناسی

تیم روانشناسی

بسیاری از مشکلات در امر تغذیه و رژیم درمانی با شرایط احساسی و روانی ما همبستگی دارد،بنابراین برای درمان همیشگی مشاورات روانشناسی بسیار موثر بوده و به فرد کمک می کند با ایجاد تغییرات پایدار درامر تغذیه وسلامت خود گامهای مثبتی بردارند

درمان پرخوری و کم خوری احساسی یا عصبی و علل ایجاد آنها و همچنین کنترل استرس و در نهایت تغییر الگوی پاسخ به استرس و اضطراب از متغیرترین اهداف بخش روانشناسی می باشد

:درمانهای بخش روانشناسی به صورت تخصصی در زمینه های زیر ارائه می شود

 

کنترل استرس و اضطراب

کنترل درمان کم خوری و پرخوری احساسی

درمان پرخوری کودکان و نوجوانان

کاهش مشکلات والدین در زمینه رفتار با فرزندان

زوج درمانی

 

:برای تعیین وقت و مشاوره حضوری با تیم روانشناسی مجموعه میتوانید با شماره تلفن مطب تماس حاصل نمایید

tel:021-88794416-7